Zaštićenost

Veprina je zaštićena biljka. Širokolisna veprina  nalazi se na popisu stručnog dokumenta, koji se naziva.. crveni popis o zaštiti prirode, koji pokazuje koje su vrste ili podvrste biljaka, gljiva ili životinja u opasnosti od izumiranja.Širokolisna  veprina se nalazi u grupi NT gdje je još 185 biljaka, a ukupno ih ima 759 što je 4,2 % od ukupnog broja zaštićenih biljaka u svijetu.

Dokumenti koji reguliraju ovu tematiku:

Zakon o zaštiti prirode NN70/05
Dopuna zakona o zaštiti prirode 139/08
Pravilnik o sakupljanju zaštićenih biljaka
Pravilnik o proglašavanju  divljih svojti zaštićenih  i strogo zaštićenih biljaka

Inspekcija zaštite prirode Ministarstva kulture počinje s kontrolom tržnica i cvjećarnica u svim većim gradovima zbog sumnje da trgovci prilikom izrade božićnih i novogodišnjih aranžmana koriste zakonom zaštićene dekorativne biljke koje bez dozvole beru po šumama.
Koliki će broj inspektora biti uključen u akciju i o koliko je opsežnoj akciji riječ, u Upravi za zaštitu prirode nisu željeli precizirati.
Nadzor u parkovima
– U pravilu se radi o božikovini koja je strogo zaštićena biljka i mekolisnoj veprini koja je zaštićena zavičajna vrsta – kažu u inspekciji.
Branje zaštićenih biljaka na terenu pojačano kontroliraju nadzorne službe u parkovima prirode i nacionalnim parkovima te u ostalim područjima koja su zaštićena na županijskoj razini, a koja imaju ustrojenu nadzornu službu.
 
Kazna do 30.000 kuna
Prošle godine nije bilo zapljene ni kažnjavanja osoba zbog branja zaštićenih biljaka, no u listopadu ove godine u Ivancu kraj Varaždina policija je zaustavila osobni automobil u kojem je pronađeno 6 velikih plastičnih vreća punih biljke mekolisne veprine.
Inspekcija je utvrdila da se radi o sakupljanju u komercijalne svrhe radi daljnje prodaje, zbog čega je protiv počinitelja upućen optužni prijedlog.
Kazne se kreću od 7000 do 30.000 kuna.