O nama

VODITELJ PROJEKTA:
Rajko Ukić, prokurist  (3t cable d.o.o., Opatija)
Kontakt: rajko.ukic@3tcable.hr


 

WEB DIZAJN, ODRŽAVANJE PORTALA:
Braneweb, Rijeka
Kontakt: braneweb@gmail.com


 

SURADNICA NA PORTALU:
Jelena Martinčić
Kontakt: leprinka.jelena@gmail.com