O nama

VODITELJ PROJEKTA:
Rajko Ukić, prokurist  (3t cable d.o.o., Opatija)


 

WEB DIZAJN, ODRŽAVANJE PORTALA:
Braneweb, Rijeka


 

SURADNICA NA PORTALU:
Jelena Martinčić