Društveni dom Janko Gržinić

Nakon dugogodišnje pauze osjeća se nada da se kreće brzim koracima ka vječitoj čežnji građana Veprinštine za zajedničko okupljanje u domu koga smo već osamdesetih godina osmišljavali za zajedničke proslave i kreativni rad. Grad Opatija je sa vladajućim i oporbom stao na istu stranu te usvojio financiski proračun za naredni period a dom za uređenje će utrošiti 650.000 kn..