Udruženja / organizacije

Na području Leprinca aktivne su sljedeće udruge:

 • BOĆARSKI KLUB „VEPRINAC“
  • sjedište: Veprinac Tumpići 1
  • predsjednik kluba: Luciano Blaženić
  • datum osnivanja: 05.10.1985.
  • cilj: planski i organizirano razvijanje i unapređenje boćarskega sporta na području grada Opatiji

 

 • UDRUGA „ZA BOLJI SVIJET“
  • sjedište: Veprinac Zagrad 1a
  • predsjednik udrugi: Michael David Brown
  • datum osnivanja: 11.03.2003.
  • cilj: promoviranje dobroti, toleranciji, skladneh međuljudskeh odnosi i volonterskega doprinosa sakega pojedinca prema boljitku svoje zajednice

 

 • DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE „GYM DANCE“
  • sjedište: Veprinac Kolavići 13
  • predsjednica društva: Anamarija Herman
  • datum osnivanja: 05.05.2011.
  • cilj: promicanje, razvitak i unapređenje sportske rekreaciji i stvaranja uvjeti za organizirano zadovoljavanje potrebi za očuvanjen,održavanjen, poboljšanjen i unapređenjen psihofizičkeh sposobnosti i zdravja članovi; obogaćivanje slobodnega vremena vježbanjen i sportskemi aktivnosti

 

 • UDRUGA ZA UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA „LINK – KREATIVNE RADIONICE“
  • sjedište: Veprinac Tumpići 19
  • predsjednica udrugi: Marina Grabar
  • datum osnivanja: 27.01.2004.
  • cilj: kvalitetno osmišljavanje slobodnega vremena, usvajanje i razvijanje znanji z svrhun poboljšanja socijalneh vještini i kvalitete života, boje zapošljivosti, volontiranja, aktivnijega djelovanja va zajednice, razvoja lokalne zajednice ko i društva općenito te očuvanje okoliša i kulturne baštini

 

 • AUTOMOBILISTIČKI KLUB „OPATIJA MOTORSPORT“
  • sjedište: Veprinac Pehji 2
  • predsjednik kluba: Igor Puž
  • datum osnivanja: 12.08.2009.
  • cilj: promicanje, razvijanje i uapređenje auto i karting sporta

 

 • KULTURNO DRUŠTVO „LEPRINAC“
  • sjedište: Veprinac Stari Grad 5
  • predsjednica društva: Zorica Sergo
  • datum osnivanja: 04.11.1998.
  • cilj: njegovanje i promicanje jezičneh izričaji, osobito čakavski dijalekt ; njegovanje i promicanje glazbeneh i drugeh izričaji užega zavičaja ; njegovanje i promicanje stareh običaji i predmeti užega zavičaja kroz etno zbirku

 

 • UDRUGA MLADIH I GRAĐANA „LEPRINAC“ OPATIJA
  • sjedište: Veprinac Balači 2
  • predsjednik udrugi: Sandi Kršanac
  • datum osnivanja: 03.05.2007.
  • cilj: održavanje radneh akcij, informiranje o društveno važnemi temami, poboljšanje životneh uvjeti i društvenega života mladeh

 

 • UDRUGA ZA PROMICANJE INFORMATIČKE KULTURE „LEPRINKA“
  • sjedište: Veprinac Vas 1
  • predsjednik udrugi: Darko Martinčić
  • datum osnivanja: 17.02.2001.
  • cilj: razvoj i promicanje informatiki