Veprinac sutra – Revitalizacija

PROJEKT UREĐENJA VIDIKOVCA
Izvadak iz dokumenta: Idejni projekt br. 173 02 01 / 1208 RU

 

Projekt uređenja vidikovca - projektanti Petra Klanjac Majkić i Rajko Ukić- 2008 g. Po projektu izvedeni su djelomično radovi na uređenju platoa i kamenog stepeništa - 2013. g. Danas se na Brituhu povremeno održavaju predstave ili sakupljaju svatovi nakon obreda vjenčanja u crkvi Svetog Marka. Druga faza uređenja po ovom projektu očekuje se do 2020. godine.

 

REVITALIZACIJA - PRIKAZ CILJEVA

 

REVITALIZACIJA PODRUČJA MO VEPRINAC - UČKA
PRIKAZ CILJEVA , PRIORITETA I POPIS PROJEKATA
2 0 1 7 – 2 0 2 5
(Word dokument, 22,7 kb)