Veprinački zakon

Pod trijemom crkve sv. Ane su se onde sedeći p(očtovani) i razumni muži, župani i starci rečen(oga kaštela) Veprinca potpisali pod tekstom Veprinačkog zakona iz 1507. godine. – ovim su zakonom, pisanim glagoljicom, bili uređeni društveno-pravni odnosi.

Kapela sv. Ane iz 1442. godine ili veprinačka Sikstina

Listovi Veprinačkog zakona čuvaju se u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosi. Tekst je sačuvan i u Liber Communitatis Veprinatii, a pripremio ga je između 1731. i 1739. godine veprinački kanonik Anton Cora. Taj je tekst konzultirao i veprinački kapelan Jakov Volčić (1815.-1888.) uspjevši ga 1851. godine prepisati na latinicu.

Kapela sv. Ane. Uz stari put za Učku, unutar zidina nekadašnjeg veprinačkog kaštela, podignuta je drevna kapela sv. Ane s trijemom pred ulazom (lopicom) i zvonikom na preslicu s jednim zvonom. Na vanjskome zidu uklesana je godina 1442., a uz nju stoji i grb plemića iz Kršana čiji su inicijali Mx Ch. Na zaglavnom kamenu portala stoji grb tadašnjih veprinačkih vladara iz roda Wallsee / Favalića. Kapela sv. Ane je oslikana crtežima iz 15. stoljeća. Među ugrebencima (grafitima) uparane su na zidu svetišta godine 1442. kad je kapela podignuta te 1562. kad je posvećena.


 

500. OBLJETNICA VEPRINAČKOG ZAKONA

U Veprincu se, gdje je u 16. stoljeću gotovo 50 posto muškog stanovništva bilo pismeno, do 18. stoljeća pisalo glagoljicom. Zakon je pisan jezikom bliskim karakterističnoj mjesnoj čakavštini, kojom prevladava ekavski refleks jata, uz znatan udio ikavizama.

 • Vrijednost: 2,70 HRK
 • Dizajn: Hrvoje Šercar, slikar i grafičar iz Zagreba
 • Veličina: 29,82 x 48,28 mm
 • Papir: bijeli, 102 g, gumirani
 • Zupčanje: češljasto, 14
 • Tisak: višebojni ofset
 • Tiskara: Zrinski d.d., Čakovec
 • Datum izdanja: 10.2007.
 • Naklada: 200.000
 • Vrsta: P
 • Datum: 2. listopada 2007.

Marka je izdana u arku od 20 maraka, a izdana je i prigodna omotnica prvoga dana (FDC).