Osmi mart

Čera, nedeju su se va Leprince pod ložun ženskan delile rožice povodom osmega marta. Od polna do uri člani mjesnega

Pust 2020.

Na pepelnicu se je važgalo našega poznatega Emi-Granta spred sali, nakon ča ga je časni sud pusnega odbora osudil da

Nekoliko pitanja za one koji su doma na Veprincu i okolici:


Centar:

 • Kako zamišljate Vaš centar grada Veprinca u budućem periodu
 • Što bi se po Vama trebalo događati, graditi ili oblikovati
 • Kako biste Vi mogli pridonijeti promjenama koju predlažete

Vaš prostor:

 • Da li je vaše stanovanje na Veprinštini uređeno kako ste zamislili
 • Da li treba nešto doraditi oko Vaše okoline
 • Navedite par zahvata oko Vas koje vidite da bi se mogle urediti
 • Prijavite u Leprinačkoj metli po jednu pozitivnu i negativnu komunalnu priču sa slikom i tekstom

Društveni život:

 • Zabava, edukacija, sport, izleti...
 • Gdje ste vi u Veprincu
 • Imate svoju priču iznesite je
 • Bavite se poviješću ,turizmom ili prirodom... ispričajte je nama

Tražimo suradnike i zaljubljenike ovog kraja po bilo kojoj temi za sudjelovanje u radu.
Tim za revitalizaciju Veprinca:
Kontaktirajte nas na e-mail rajko.ukic@3tcable.hr