RUNE

Kroz projekt RUNE gradi se pristupna mreža po modelu Fibre To The Home – FTTH (svjetlovod do kuće) za potencijalne

Nekoliko pitanja za one koji su doma na Veprincu i okolici:


Centar:

 • Kako zamišljate Vaš centar grada Veprinca u budućem periodu
 • Što bi se po Vama trebalo događati, graditi ili oblikovati
 • Kako biste Vi mogli pridonijeti promjenama koju predlažete

Vaš prostor:

 • Da li je vaše stanovanje na Veprinštini uređeno kako ste zamislili
 • Da li treba nešto doraditi oko Vaše okoline
 • Navedite par zahvata oko Vas koje vidite da bi se mogle urediti
 • Prijavite u Leprinačkoj metli po jednu pozitivnu i negativnu komunalnu priču sa slikom i tekstom

Društveni život:

 • Zabava, edukacija, sport, izleti...
 • Gdje ste vi u Veprincu
 • Imate svoju priču iznesite je
 • Bavite se poviješću ,turizmom ili prirodom... ispričajte je nama

Tražimo suradnike i zaljubljenike ovog kraja po bilo kojoj temi za sudjelovanje u radu.
Tim za revitalizaciju Veprinca:
Kontaktirajte nas na e-mail rajko.ukic@3tcable.hr