Leprinačka metla

Vredni leprinački školani 

Za vreme školskeh ferij, naši školarci nisu samo počivali i igrali se. Vredno su vježbali i parićevali se za predstavu ku su izvodili na Učkarsken samnje. Za svaku pohvalu! Da bi i kletu!


Zagrajanska Lokva

Zada leprinačkega brega, zdola Orjaka i Majkovca, Leprinac ima Zagrad i Vedež. Va Zagrade je najveća lokva va Leprince. Danaska malo ki zalazi tamo, iako su nekada saki dan ženske  Zagrada hodile tamo z brentami po vodu. To je jedina lokva ka je opstala i do dan danas, a to je zato aš ima svoj izvor z kega smiron teče malo po malo voda. Nekada j bilo čuda takoveh izvori keh su judi koristili za zimat vodu i nosit doma, a kako to više nikemu ni potreba, tisti su izvori nažalost zapušćeni i malo ki od mlajeh zna uopće kade j bila voda na Kaliće, na Pešćine…

Za saku pohvalu su Paolo i Irena ki bivaju va kuće do same Lokvi i ki va zadnje vreme urejuju, čiste i nastoje našu Lokvu va Zagrade. Lokva je puna života, algi, ribic i kornjač tamo ne fali. Poštrpali i pokosili su okolo Lokvi, a va nju je nekidan posajeno i pet lopoči. Okolo Lokvi je stari suhozid, a zgora Lokvi je i drveni totem i klupica za sest i počinut. Za većinu tega zaslužni su člani udrugi „Za bolji svijet“ ki paze i održavaju taj dio Zagrada.  Zaslužuju se tri medaji!


Smeti naše svagdanje

Prihajajuć po staroj ceste od Matuj va Leprinac, pasat Staju pa z levega kraja cesti, va zavoje prej dečjega igrališta pul Tumpić, mićo ugibalište za auti je va zadnjo vreme postalo mićo stajalište za skrcevanje smet. Situacija je bila sledeća…prihajaš po ceste, vidiš auto kako stoji  na ten meste, pofermuješ se, oni brže boje opiraju vrata, sedu v auto, obrnjaju se polukružno i vrnjaju prema Leprincu. Judi valda misle kada jih niki ne vidi da to nikemu i ne smeta, ali to baš i ni istina. Nisu tisti bili jedini aš je tamo poveći kup smet već. Očito je ovo postalo mesto onako usput, blizu cesti, jutro kada reš na delo, za skipat kakov najlon – dva z smetami… Nakon tega je postavjena traka za označevanje gradilišta kako bi se morda ki predomislel od hitanja smet kada ju vidi. Sad treba čekat reakciju nadležneh – Komunalca, Grada Opatiji… Ali, nisu oni krivi, krivi su naši dragi susedi ki misle da ako hite smeti malo daje od svoje kući da su z ten rešili problem. Takovi bi se trebali malo sest i razmislet ča bi bilo da se si ponašaju tako nešesno kot i oni, za generaciju – dve, njiha deca, vnuki neće više uz cestu gledat šumu, lehi, rožice…gledat će najloni puni smet, hićeni frižideri, stari kusi od auta, gume, raspajene katride i se ča va prirodu NE pripada!

Prijavit ovakovo ilegalno „odlaganje“ smet morete prijavit na: tel. 051/701-322, 051/680-114 ili na mail: grad.opatija@opatija.hr

Tri metli gredu za ovo.


Okućnica za pet

Ki hodi i šeće po Leprince sigurno kada vidi ove slike zna kade je to slikano aš nažalost ni previše ovako uredneh i lepeh okućnic po Leprince. Za oneh ki ne znaju, ova je okućnice smještena na samen ulaze va Stari grad, dva minuta hoda od dečjega igrališta pul Tumpić.

Vlasnica Marija Stanić z puno jubavi, strpjenja i brigi održava i urejuje prirodu okol svoje kući. Skladno posajeni grmići okruženi su šarenilon rožic ke kras ovaj naš kraj. Tu se se zeleni, šareni, cvate, saki kušćić je poseban za se, a opet, saki kušćić savršeno se slaže va jenu predivnu cjelinu.

Čestitamo vlasnice na dosadašnjen trude i zasluženo dobiva tri medaje.


 

Pitka voda na Maloj Učke


Vlasnik obiteljskega poljoprivrednega gospodarstva na Maloj Učke Resul Maliki dal je svoju vodu za pit planinaron i sen drugen ki pasuju kroz Gornje selo, odnosno po Maloj Učke.

Špina ka je za istu stvar namenjena va Dolnjen sele je zaprta i potpuno je izvan funkciji. Preko leta kada se uz hlad išće i pitka voda, gospodin Resul je za si žejni svoju vodu bez ikakove naknadi otprl na svojoj kuće.

Zamerital je dve medaji.

 


 

Gradilište na javnen pute pul Tumpić


Danas pješački put, a ki je do pred 50 let bil javni put za povezat Učku, Leprinac i Matuji od pred tri leta je zaprt radi građevinskeh radovi.

Vlasnik parceli Spasoje Pajić (broj parceli: 232/4) tamo gradi obiteljsku kuću i zaprl je taj put (broj čestice: 287) kega i sada djelomično koriste judi z Starega grada i Tumpić. Nastavak tega spornega puta (broj čestice: 1915/3) radi gradilišta se smanjeno koristi.

Isto to gradilište već treće leto naružuje javnu cestu Učka – Matuji, a skupa z ten naružuje i prilaz samemu Staremu gradu va Leprince.

Gradilište na javnen pute pul Tumpić
Vidimo kako si neki mještani zimaju za pravo zapirat puti i naočigled seh ki onuda pasuju pušćat za sobun neuredna gradilišta pul javneh cesti.

Zameritali su se tri metle.


 

Akcija MO Veprinac za uređenje rasvjete na prilazu u Veprinac


Akcijom MO Veprinac g. Železnik i HEP Opatija je uredio rasvjetu koja je desetljećima nedostajala na potezu prilaza u dužini od 400 m od raskršća za Vedež do ulaza u Stari grad Veprinac. Uređena je i očišćena šuma oko stupova pa se time otvorila slika pravog prilaza Veprincu.
U dogledno vrijeme se priprema i uređenje pločnika što bi šetačima kojih ima dovoljno, a bili bi prezadovoljni i gosti Starog grada koji bi imali osjećaj da ulaze u uređeno područje, u mjesto bez graje, smeća i porušenih kuća.

Nova rasvjeta duga 350m

Je moguće da se more prošećat uz cestu prema Vedežu ili sproti butige. To je kako va Opatije. Da su tu i pločniki imeli bi sve tri medaje. Čestitke MO Veprinac ki brine za svoji judi.


 

Opasna pješačka zona va centre Tumpića


Z Butigi a sprotu staremu grade ,školi i vrtiću gre se bez zebri i pločniki a na dele od 30 m i bez ograde ča je opasno najprej za vrtičari.Opasna dubina je 2-5 m. Zebra fali i na gornjem delu zavoja.

Molimo se ki tamo hode saki dan da se pripaze.