Osmi mart

Čera, nedeju su se va Leprince pod ložun ženskan delile rožice povodom osmega marta. Od polna do uri člani mjesnega odbora Leprinac-Učka su sakoj ka je prišla dali po jenu rožicu. Vreme nas je poslužilo, pa se je uz mladega muzikanta Denija na triještinke malo i zatancalo!