Pust 2020.

Na pepelnicu se je važgalo našega poznatega Emi-Granta spred sali, nakon ča ga je časni sud pusnega odbora osudil da je kriv za se loše ča se j’ zdogajalo va pasanen lete. A kako je zgjedal pust va Leprince ovo leto su nan napisali z “Zmešane grupi”, pa pročitajte to va nastavke…


Na Antonju smo pusta obesili na pal,

va sale pojili i popili ča je ki parićal.

Muzikanti su dve – tri zasopli,
ma su i domaći ča mogli…

Onda su počeli pusni tanci,
neki su okole hludili,
a neken su bili stišnjeni lanci.
Va Kastav i Jušićen smo se shajali,
da j’ sala bila oprta bimo dušu dali.

Ovo leto još niš od sali…
Morda kletu tu budu tanci najboji,
morda bude više dobre voji.

Za ten su počele „pusne teme“ bit aktualne vaje…
Ki će z ken, kad i kamo daje?

Ča se to dogaja, ča će na kraje bit?
Ki će z ken na pusnu nedeju pit?
Ki će kemu vrata zapret?
Ka će grupa kega sobun zet?

Ki sopac kade će sost?
Ki će na fejzbuke kakov napisat post?
Su to privatni sastanki al’ pak javni?
Ši znaju si da su to užanci zdavni?

Ki će maškare doma dočekat i kuću opret?
Ma za to rabi samo minuti pet…
Da ča će žena mužu žmuji brojit
i gjedat koliko će kade popit…

I tako, nedeju se j’ jaja partilo pobirat
i va ku kuću ki sme poć zbirat.
Tu j’ zakjučano, tu ne gremo,
va gornju hodi, tamo smemo.

Mi smo rekli kako nan jaja i šoldi ne rabe,
tr okol njih se i tako judi svade.
Za užancu dva jaja smo sejno zeli,
pojili i popili ča judi na stole su imeli.
Armunik nan ni falilo,
lepo se j’ tancalo, kantalo i slavilo.

Da smo složneji bi nan još lepče bilo,
va isto vreme bi se veselilo, jilo i pilo.
Ma nisu si za to, neki to neće,
aš se kao nova užanca nameće.

Ča ni boje da smo si skupa,
da bubanj malo jedan, malo drugi lupa?
Triještinka, trumbeta, armunika – svi u glas!
Hote kletu z nami – to je užanci spas!

Ma zapravo, ča se nas tiče…neka saki gre kade mu paše,
vidimo se kletu na pusnen špaše!

 

Pusna fotogalerija