Ruscus Aculeatus – Leprinačka leprina

Nakon urejenja stazi ljekoviteh biljki ka vodi prema crekve Svetega Markota, nastavja se z promoviranjen Leprinca. Pomalo se stvara i nadopunjuje brend Leprine i Leprinca, pa se je tako storil novi video film od edukativne stazi i od naše leprini.

To je prvi i (zasad) jedini film ki govori od te biljki. Staza ima namjenu navadit i upoznat judi z biljkami ke tu rastu, a i lepo ju je videt – pokošeno, postavjena je info tabela, posajene su rožice…

Autor videi keh morete tu pogledat je Rajko Ukić, a temu je prezentirala fitoterapeutkinja Zdenka Klanjac Ukić.