Aktivan vikend va Leprince

Pasani vikend se je va Leprince dogajalo čuda tega… Subotu i nedeju – radna akcija obnavjanja suhozidi i urejenja šumskega puta od Tumpić prema Steremu gradu. 08.06. od 5 zapolne je fešta „Ruscus“ oživela celi Stari grad, a nedeju je Staja bila puna dečine, mami, tati, noni i nonići…

Kako smo raneje tu i najavili, 08. i 09.06. održana je radna akcija na pute ki vodi od Tumpić proti crekve Svetega Markota. Kosilo se je, grabilo, popililo kakovo drevo, porezalo graju i suhe grane oko puta, a stručnjaci z udrugi „4 grada Dragodid“ vodili su slaganje suhozidi.

Okupjanje je bilo subotu i nedeju do 10 ur pul crekvice Svete Jeleni pul igrališta, na 10 ur sastanak da se dogovori ki će, kade, ča i z čen delat i od 10 se je delalo do kada je ki mogal i zdural.

Vreme nas je seh skupa dobro poslužilo. Morda je bilo kapić preteplo za tuć i znašat kamiki, ali hlada i mrzle pijači se je vavek našlo.

Petak nas je bilo preko trejset, nedeju neš malo manje, ali storilo se je ča je bilo planirano. Ograda na ulaze pul cesti je finjena, parićana su mesta kada će bit postavjene info i edukativne tabele, trava j’ pokošena i pograbjena, put je prohodan i čist.

Svakako je tu još dela i bit će organizirano još radneh akcij, a o temu ćemo vas obavijestit na dobu da se znate parićat i prit pomoć.

Ovaj vikend va Leprince ni falilo judi, auti ni turisti, ma nisu si prišli delat suhozidi i čistit put. Neki su prišli i samo na feštu ka je bila od 5 ur va Staren grade. Od loži pa se do same crekvi Svetega Markota se je bilo puno lampic, umjetniki, recitatori, pjesnici, slik, muziki, štandi z domaćun hranun, pijačun i drugemi domaćemi proizvodi. Čuda je judi prišlo videt ča se to dogaja i ča je to se skupa i nisu ostali razočarani. Soplo i kantalo se j’ pul loži, spred crekvicun Svete Ani, na brituhe – čak na dva mesta, a po prvi put Leprinac je imel i svojo kino. Točno na 9 ur večer na velen platne pul crekvi si zainteresirani mogli su odgjedat film „Casablanca“. Nakon filma, moglo se je’ ča popit i pojist, poslušat koncert benda „Tribute to Amy Winehouse – Amy’s House“.


>> Kako je se to skupa zgledalo pogledajte va fotogalerije <<

Stari puti – suhozidna arhitektura Leprinca

Druženje uz edukativnu predavanje „Stari puti – suhozidna arhitektura Veprinca“ održano je va prostorijah Kulturnega društva Leprinac krajen trećega meseca. Mario Zaccaria z Udrugi „4 grada Dragodid“ prezentiral je značaj očuvanja suhozidi. Spomenuta udruga je osnovana 2007. leta, a sjedište udrugi je va Šapjanah. Udruga djeluje z ciljen očuvanja suhozidne baštini, a glavne aktivnosti su njoj organizacija i provođenje suhozidneh radionic. Također, proučavaju i istražuju suhozidi skupa z lokalnemi partneri, izvornemi nositelji umijeća delanja suhozida i z judi ki dobro poznaju lokalnu tradiciju. Udruga organizira čuda radionic z ciljen obnovi i očuvanja suhozidi, a njiha glavna radionica održava se va Petrebišću na Učke.

Prva takova radionica va Leprince bit će održana 8. i 9.6.2019. na zapušćenen pute zdola Frčićeveh. Obnavjat će se skalini i zrušeni zid pokle skalini, proti Korićevemi orehi. Sveh zainteresiraneh pozivamo da se prijave z mailon ili na neki od oveh broji telefona: 098/305-395, 091/885-2422, 095/22299-084.:

Na predavanju je bilo govora i od ideji da se Leprince stori edukativna staza ljekoviteh biljak, z posebnen naglaskon na leprinu, a staza bi kretala od Svete Jeleni i finjevala pul crekvice Svete Mariji va Staren grade. Ta je ideja samo jedan mići kušćić velega projekta „Revitalizacija grada Veprinca“, a začetnik projekta i same ideji je gospodin Rajko Ukić. Osnovna ideja i prvi korak je uredit pješačke staze po i oko Leprinca kako bi se privuklo čin više turisti, šetači i planinari. U sklopu njih posjetitelji bi mogli videt i z prve ruki doživet se lepote i čari našega posebnega kraja, upoznat se z povijesti Leprinca, navadit ke biljke tuda rastu, ke su od njih ljekovite, a ke zaštićene, na ki se način moru iskoristit i još čuda tega.

Kako je bilo na predavanju pod ložun, pogledajte na slikah…

Sada se more i prez stupa

Kako već si Leprinčani, a i šira okolica znaju – urejuje se sala va Lepince. Naša takozvana “sala” je službeno Društveni dom “Janko Gržinić”, a radovi su počeli još lane. Vrednost ovega projekta je čak 650.000,00 kun i ovaj put ni ostalo se samo va plane, nego su radovi na obnove sali počeli na dobu. Radovi se odvijaju va fazah, a trenutno moremo reć da je va faze rušenja. Kako morete videt na slikah već je zrušena ploča i centralni stup ki j’ bil na sred sali, a oko kega su maškare čuda let na pusnu nedeju i pusni utorak tancale i skakale okoli njega. Saki ki pasuje po Tumpićeh more videt da delavci i volonteri delaju svoje delo, pa je tako vidljivo da se je još lane storil i nanovo krov ki je čuda let pušćal.

Verujen da si skupa komać čekamo našu novu salu!

Gotovi radovi na ceste Tumpići – Kalina

Dugo ni bilo ovako kvalitetneh radovi na cestovnoj infrastrukture na području MO Leprinac-Učka. Prvo je storena cesta za Malu Učka, a sada je obnovjen i kus cesti od Tumpić prema Kaline.

Investicija Županijske Upravi za ceste od 1.300.000,00 kn je pri kraju. Izvoditelj radovi je bil L.E.- M.I.L. d.o.o. Ozalj, a nadzor je vršil Herman projekt d.o.o., firma z Kolavić.

Uz to ča je nanovo stavjen asfalt, postavjeni su i novi rubnjaci uz cestu i ograda uz opasni zavoji. Se skupa zgleda šesno, a po noven asfalte je stvarno lepo pejat. Radovi su durali 60 dan. Očekuju se i daljnji radovi ko nastavak na ovi, a radovi će obuhvaćat cestu na Kaline do spoja na Istarski ipsilon.

Podatki od oveh radovi smo dobili od Odjela za građenje i održavanje ŽUC Rijeka.

U ime seh leprinčani, hvala delavcon i sen drugen ki su zaslužni za to ča je storeno.

 

Asfaltirana cesta Vela Učka – Mala Učka

Ovim putem sa zadovoljstvom obavještavamo sve naše građane kako su dana 13. srpnja 2018. godine završeni radovi asfaltiranja ceste od Vele Učke do Male Učke. Projekt se odvijao u šest faza u vremenskom razdoblju od 2010. godine do 2018. godine.

Ukupna duljina zahvata iznosila je 1800 m, a vrijednost izvedenih radova s PDV-om 667.949,00 kn.


 

Fotogalerija:

1 2