RuNe

Kroz projekt RuNe gradi se pristupna mreža po modelu Fibre To The Home – FTTH (svjetlovod do kuće) za potencijalne korisnike na području obuhvata projekta. Projekt je donio mogućnost da se i u našem predivnom kraju izgradi infrastruktura kakvu ima većina modernog svijeta. Brzine 100, 200, 300 i više Mbps koju bakar ni približno ne može isporučiti na manjoj udaljetnosti. Od 17.12.2019. i vi možete pristupiti RuNe projektu. Kao jedni od prvih korisnika optičke širokopojasne mreže na ovom području dobivate pogodnosti. Podaci o adresama koje se nalaze u planu izgradnje projekta RuNe mogu se provjeriti na www.ruralnetwork.eu.

RuNe – dolazi od Rural Networks, što prevedno s engleskog znači mreža (optika) u ruralnim područjima. Lokalna tvrtka, točnije Rune Crow iz Veprinca krenula je u operativnu fazu s postavljanjem optičkih kabela na području Primorsko goranske i Istarske županije.

S izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RuNe će pomoći jedinicama lokalne samouprave u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. Ovakav koncept gradnje mreže također omogućuje liberalizaciju tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što u konačnici:

  • krajnjem korisniku, stanaru naselja daje mogućnost neovisnog odabira operatera – pružatelja usluga koji je cijenom i kvalitetom usluge za njega najpovoljniji, svim operatorima jamči ravnopravan pristup korisnicima uz jednake uvjete.
  • RuNe je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture.

Obzirom da se projekt RuNe provodi zasada u dvije države članice EU isti doprinosi ideji spajanja 28 nacionalnih u jedno jedinstveno digitalno tržište. Kako bi se osigurala jednakost na jedinstvenom digitalnom tržištu, sve komunikacijske infrastrukture morati će slijediti ista pravila i nuditi minimalni paket infrastrukturnih usluga (bitstream/IPstream nivoa) svim građanima EU.

Opisani proces može se činiti revolucionarnim za tradicionalne vertikalno integrirane operatore no isti je započeo unatrag nekoliko godina. Dobar primjer navedenog je Telecom Single Market direktiva koja je na primjer smanjila cijene roaming usluga na mobilnim mrežama.

Kako ruralna područja Europe nisu pokrivena adekvatnom širokopojasnom infrastrukturom, postoji mogućnost da se ovaj revolucionarni proces pokrene odozdo prema gore (bottom-up). Upravo ovdje se pozicionira projekt RuNe sa izgradnjom međudržavne otvorene širokopojasne infrastrukture.

Također, RuNe Crow je s ponosom pristupilo pokretu „Fibre To The People“ čija je misija razviti svijest o potrebi i obvezi omogućavanja otvorenog širokopojasnog pristupa svim građanima bez obzira gdje se oni nalazili.

>>>> Više informacija o ovom projektu možete saznati na ovom linku.