Donirana vrtlarska oprema

Udruga Veprina 519 donirala je vrtlarsku opremu područnoj škole Leprinac. Primopredaja je održana 27. febrara.

Kako bi se decu još više naputilo da čin više paze na prirodu i uživaju va tzv. “škole u prirodi”, Zdenka i Rajko z udrugi Veprina 519  prnesli su karjolu, grabje, zalevnik i se ča rabi leprinačken školarcon za to. Z udrugi su sporučili: “Draga djeco, ovo je danas bio poziv od mene i Zdenke da krenemo zajedno u vaš vrt i stazu veprine – na uređenje biljaka, ukrasa u parku te proučavanju zelenila i sitnih źivotinja.” A kada smo  pitali ča će z alaton delat i da li će imet kakov novi projekat, jena učiteljica je sporučila: “Naravno da ćemo još ča god smislit. Meštrice su pune ideja ali valja pričekat još ku mrvu da vidimo ča će od novega vrtića bit. Eto, zahvaljujemo u ime cijele skolice PŠ i našeg ravnatelja na donaciji vrtlarskog alata Udruzi Veprina 519.”  Tako su zajeno isti dan školarci uz pomoć njiheh učiteljic i člani udrugi Veprina 519 presadlili mini jabuku, ukrasne salate i doniranu dunjaricu, a deca su i pograbila veje okole školi i vrtića.

 

Otvorenje prve stazi leprini

Pasani petak oprta je prva i zasad jedina staza ljekoviteh biljak ke rastu pul nas, z naglaskon na našu leprinu. Vrtićari z dečjega vrtića Leprinac i školarci z područneš školi su uz pomoć učiteljic i odgajateljic otkantali par lepeh pjesmic, a neki su i recitirali.

Petak, 25.10. održano j’ otvorenje edukacijske stazi ljekoviteh biljak ke rastu na oven našen području.

Otvorenje staze su obogatili školarci i vrtićari z Leprinca ki su uz pomoć svojeh učiteljic Ljiljani Božičević, Tatjani Bonazza-Čekada i Sanji Albaneže otkantali i zrecitirali nekolio pjesmici od šumi, leprini, maruna…

Par besed su rekli Rajko Ukić ko voditelj celega projekta uređenja stazi i Mario Zaccaria – arheologa i predstavnika udrugi Dragodid. Veli broj Leprinčani ki su prišli na otvorenje pozdravil je i ravnatelj osnovne školi z Opatiji Fredi Glavan, Filip Starčević z Parka prirodi Učki i dečji gradonačelnik Vito Juričić.

Rajko Ukić je sporučil semi prisutnemi kako je ovo stara šetnica, odnosno stari putić ki vodi od crekvice svete Jeleni pul Tumpić do crekvice svete Mariji va Staren grade. To je samo jedan od pet puti ke je va plane uredit. Zahvaljujuć radnemi akcijami va kemi su sudjelovali ćlani mjesnega odbora, udrugi Dragodid, učenici z područne školi Leprinac i vrtićari, ali i svi drugi judi dobre voji ki su dobrovoljno prišli pomoć da se ova ideja ostvari. Jedan od bitneh cilji je i sačuvat leprinu ka je jedan od glavneh, ako ne i glavni simbol Leprinca.

Staza ka je oprta pred par dan je podeljena na deset kušćić, a saki će kušćić održavat jena grupa judi. Otvorenje same stazi je označilo rezanje grančice ku je prerezal dečji gradonačelnik Vito Juričić. Rendžeri z parka prirodi Učka su dece povedeli kako se trebe ponašat va šume i zibrali su tri „mića rendžera“ ka će pazit na ovu stazu, a to su školarci Izabela Zaletel, Luka Lade i Vito Juričić.

Vrtićari z dečjega vrtića Leprinac i školarci z područneš školi su uz pomoć učiteljic i odgajateljic otkantali par lepeh pjesmic, a neki su i recitirali.

Nakon šetnji po staze, posadilo se je nekoliko stabal, u sklopu akciji „Zasadi drvo, ne budi panj“. Ovoj se je akcije pridružila i osnovna škola z Opatiji i to z svojen projekton „Virtualna sadnja stabala“ koj je cilj promovirat donacije sadnic ka će uljepšat okoliš školi. Više slike pogledajte ovde.

Mi školani

Autorica teksta:   Darinka Martinčić

Počela san hodit va prvi razred 1954. leta. Z’ Zagrada san šla samo ja, a pul Lučetić me j sako jutro čekal Ivo Nevenkin pa smo se skupa spustili pod Ćorinovu kuću vanka na Stubaj. Z Brega su već prihajale Marija i Bogdana, a kad smo obrnuli va Presiku zjapali smo se z Začani. Eo….! Eo…bi odgovorili Igor i dve Ivanke. Na pol Presike z vašanske strani doprišli su Dragan i Merica i to j bila moja prva škvadra školanska. Grnuli smo zgoru okolo Žanineh pa va školu.

A za nazada zdolu po isten pute. Ta naš put po Presike, ki to more pozabit. Provujen zamislet umejki urejeni i poštrpani, ravnice i rebri pokošene i pograbne. Jesenići i leski ki su pušćani rast po porubah bili su nan za obešat se i cimbujat – ki j vredan ča većaga prignut, a onda se skupa šnjin dignut ča više vajer. Rebri su bile za vajat se, a prezidi za skakat ki će z višega i ki će dodaje. Škola je finjevala okol jedanajste, a nas je čuda puti polne zateklo na pol puta. Naša prva prava učitejica, Neda Kekler, prišla nan je komać va drugen razrede. Bila je samo desetak let stareja od nas, aš mi smo njoj bili prvi školani. Najboje san ju zapametila i najviše volela od seh svojeh učiteji. Prnesla je novi načini ponašanja va škole. Ni više bilo komandi „ruke na leđa“, ni palice al ravnala za  po prsteh opeć. Više ni bil važan krasopis, nego ča j ki napisal. Ka sreća moć posudit knjigu za doma, šetnje va prirodu i prve priredbe va sale. Okol školi smo se igrevali na „gnjilo jaje“, „išla majka s kolodvora“, „modra škarica“, lovilo i skrivalo da se ne govori. Muški su se va to vreme još vavek igrali na nemci i partizani…kauboji i indijanci su prišli kašnjeje. Va teh borbah čuda puti bi stradale brajde i zelenilo okolo Jovaninove kući, tako da j brižna gospodarica morala kričat i prihajat protestirat va školu. Hodili smo i mi na vjeronauk, samo gore va crekvu. Gušt je bil igrat se okolo crekvi na gare. Bil je to naš Preluk. Glavni j bil Igor ki je već onda imel doma motor. Posložil nas je va filu i podelil – ti si Talija, ti si Nemaška – ne znan koliko smo opće držav znali. V rukah smo mesto timuna stiskali kus palice, a onda start! Njrrrr, njrrrr – prvi krug, drugi krug… Va škole smo još imeli i našu tetu Pepicu Jakovinovu ka nan je sama pekla kruh i parićevala najboje marende. Ni sada ne znan zač mi ni bila doma nikada tako dobra maneštra kako oni njiji oriži i fažol. A Unrin narančasti sir?!

Najde se još na kakoven šufite zahitan požutel libar al pisanka zamotana va modru kartu. I črnobele slike va staren albume na dno škabelina od bora. Kolori i dihi tega vremena ostali su zapisani va srcu za vavek, aš ne reče se za niš – od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba!