Pust 2020.

Na pepelnicu se je važgalo našega poznatega Emi-Granta spred sali, nakon ča ga je časni sud pusnega odbora osudil da je kriv za se loše ča se j’ zdogajalo va pasanen lete. A kako je zgjedal pust va Leprince ovo leto su nan napisali z “Zmešane grupi”, pa pročitajte to va nastavke…


Na Antonju smo pusta obesili na pal,

va sale pojili i popili ča je ki parićal.

Muzikanti su dve – tri zasopli,
ma su i domaći ča mogli…

Onda su počeli pusni tanci,
neki su okole hludili,
a neken su bili stišnjeni lanci.
Va Kastav i Jušićen smo se shajali,
da j’ sala bila oprta bimo dušu dali.

Ovo leto još niš od sali…
Morda kletu tu budu tanci najboji,
morda bude više dobre voji.

Za ten su počele „pusne teme“ bit aktualne vaje…
Ki će z ken, kad i kamo daje?

Ča se to dogaja, ča će na kraje bit?
Ki će z ken na pusnu nedeju pit?
Ki će kemu vrata zapret?
Ka će grupa kega sobun zet?

Ki sopac kade će sost?
Ki će na fejzbuke kakov napisat post?
Su to privatni sastanki al’ pak javni?
Ši znaju si da su to užanci zdavni?

Ki će maškare doma dočekat i kuću opret?
Ma za to rabi samo minuti pet…
Da ča će žena mužu žmuji brojit
i gjedat koliko će kade popit…

I tako, nedeju se j’ jaja partilo pobirat
i va ku kuću ki sme poć zbirat.
Tu j’ zakjučano, tu ne gremo,
va gornju hodi, tamo smemo.

Mi smo rekli kako nan jaja i šoldi ne rabe,
tr okol njih se i tako judi svade.
Za užancu dva jaja smo sejno zeli,
pojili i popili ča judi na stole su imeli.
Armunik nan ni falilo,
lepo se j’ tancalo, kantalo i slavilo.

Da smo složneji bi nan još lepče bilo,
va isto vreme bi se veselilo, jilo i pilo.
Ma nisu si za to, neki to neće,
aš se kao nova užanca nameće.

Ča ni boje da smo si skupa,
da bubanj malo jedan, malo drugi lupa?
Triještinka, trumbeta, armunika – svi u glas!
Hote kletu z nami – to je užanci spas!

Ma zapravo, ča se nas tiče…neka saki gre kade mu paše,
vidimo se kletu na pusnen špaše!

 

Pusna fotogalerija

Finjena prva faza obnovi sali

Gradonačelnik Opatiji Ivo Dujmić z svojmi kolegami prišal je 03.09. obać kako napreduju radovi na sale. Prvi dio dela je odbavan, a potrošeno je skoro milijun kun.

Va sale su zrušene dve drvene konstrukcije ke su bile nutre mej kati, a storene su dve armiranobetonske ploče pa sada imamo potpuno upotrebljivo potkorovlje. Napravna je priprema za struju, vodu, hidrantsku mrežu i kanalizaciju. Kada je jako dažjilo, voda j’ tekla va salu, ali i to je sada rešeno, voda više neće teć nutra aš je spejana van na glavnu cestu. Ingo Kamenar ko predstavnik izvođača radovi je zaključil kako je finjena najteža, konstruktivna faza, aš je storeno se nanovo, osim vanjskeh zidi i da j’ sala parićana za nastavak finejeh nutarnjeh radovi.

Gradonačelnik Dujmić je rekal kako su radovi na Dome va Leprince  jena od većeh investicij ke trenutno Grad Opatija financira va opatijsken zaleđu. Tu se dela od sveobuhvatneh radovi na potpunen preurejenju postojeće zgradi ka će, kada se bude gotovo, ispunjavat se društvene, kulturne i zabavne potrebe Leprinčani. Uz Mjesni odbora Leprinac-Učka, na skoro 600 četvorneh metar prostora nać će se se udruge z područja Leprinca isto ko i veli prostor za izložbe, pjesničke večeri i slični kulturni i zabavni programi.

Vaje počinju i radovi na proširenju zgradi dečjega vrtića Leprinac, a preostaje još uredit jedan adekvatan parking va centre Leprinca, z čen bi se zaokružil investicijski krug va Leprince i osigurala veća kvaliteta života, zaključil je Dujmić.

Radovi su va prvoj fazi, skupa z potpunun rekonstrukcijun krova od lane, vredni su oko milijun kuna, a šoldi za nastavak radovi osigurat će se z Gradskega proračunom va sledeće dve leta.

Sada se more i prez stupa

Kako već si Leprinčani, a i šira okolica znaju – urejuje se sala va Lepince. Naša takozvana “sala” je službeno Društveni dom “Janko Gržinić”, a radovi su počeli još lane. Vrednost ovega projekta je čak 650.000,00 kun i ovaj put ni ostalo se samo va plane, nego su radovi na obnove sali počeli na dobu. Radovi se odvijaju va fazah, a trenutno moremo reć da je va faze rušenja. Kako morete videt na slikah već je zrušena ploča i centralni stup ki j’ bil na sred sali, a oko kega su maškare čuda let na pusnu nedeju i pusni utorak tancale i skakale okoli njega. Saki ki pasuje po Tumpićeh more videt da delavci i volonteri delaju svoje delo, pa je tako vidljivo da se je još lane storil i nanovo krov ki je čuda let pušćal.

Verujen da si skupa komać čekamo našu novu salu!