Sada se more i prez stupa

Kako već si Leprinčani, a i šira okolica znaju – urejuje se sala va Lepince. Naša takozvana “sala” je službeno Društveni dom “Janko Gržinić”, a radovi su počeli još lane. Vrednost ovega projekta je čak 650.000,00 kun i ovaj put ni ostalo se samo va plane, nego su radovi na obnove sali počeli na dobu. Radovi se odvijaju va fazah, a trenutno moremo reć da je va faze rušenja. Kako morete videt na slikah već je zrušena ploča i centralni stup ki j’ bil na sred sali, a oko kega su maškare čuda let na pusnu nedeju i pusni utorak tancale i skakale okoli njega. Saki ki pasuje po Tumpićeh more videt da delavci i volonteri delaju svoje delo, pa je tako vidljivo da se je još lane storil i nanovo krov ki je čuda let pušćal.

Verujen da si skupa komać čekamo našu novu salu!

Gotovi radovi na ceste Tumpići – Kalina

Dugo ni bilo ovako kvalitetneh radovi na cestovnoj infrastrukture na području MO Leprinac-Učka. Prvo je storena cesta za Malu Učka, a sada je obnovjen i kus cesti od Tumpić prema Kaline.

Investicija Županijske Upravi za ceste od 1.300.000,00 kn je pri kraju. Izvoditelj radovi je bil L.E.- M.I.L. d.o.o. Ozalj, a nadzor je vršil Herman projekt d.o.o., firma z Kolavić.

Uz to ča je nanovo stavjen asfalt, postavjeni su i novi rubnjaci uz cestu i ograda uz opasni zavoji. Se skupa zgleda šesno, a po noven asfalte je stvarno lepo pejat. Radovi su durali 60 dan. Očekuju se i daljnji radovi ko nastavak na ovi, a radovi će obuhvaćat cestu na Kaline do spoja na Istarski ipsilon.

Podatki od oveh radovi smo dobili od Odjela za građenje i održavanje ŽUC Rijeka.

U ime seh leprinčani, hvala delavcon i sen drugen ki su zaslužni za to ča je storeno.