Finjena prva faza obnovi sali

Gradonačelnik Opatiji Ivo Dujmić z svojmi kolegami prišal je 03.09. obać kako napreduju radovi na sale. Prvi dio dela je odbavan, a potrošeno je skoro milijun kun.

Va sale su zrušene dve drvene konstrukcije ke su bile nutre mej kati, a storene su dve armiranobetonske ploče pa sada imamo potpuno upotrebljivo potkorovlje. Napravna je priprema za struju, vodu, hidrantsku mrežu i kanalizaciju. Kada je jako dažjilo, voda j’ tekla va salu, ali i to je sada rešeno, voda više neće teć nutra aš je spejana van na glavnu cestu. Ingo Kamenar ko predstavnik izvođača radovi je zaključil kako je finjena najteža, konstruktivna faza, aš je storeno se nanovo, osim vanjskeh zidi i da j’ sala parićana za nastavak finejeh nutarnjeh radovi.

Gradonačelnik Dujmić je rekal kako su radovi na Dome va Leprince  jena od većeh investicij ke trenutno Grad Opatija financira va opatijsken zaleđu. Tu se dela od sveobuhvatneh radovi na potpunen preurejenju postojeće zgradi ka će, kada se bude gotovo, ispunjavat se društvene, kulturne i zabavne potrebe Leprinčani. Uz Mjesni odbora Leprinac-Učka, na skoro 600 četvorneh metar prostora nać će se se udruge z područja Leprinca isto ko i veli prostor za izložbe, pjesničke večeri i slični kulturni i zabavni programi.

Vaje počinju i radovi na proširenju zgradi dečjega vrtića Leprinac, a preostaje još uredit jedan adekvatan parking va centre Leprinca, z čen bi se zaokružil investicijski krug va Leprince i osigurala veća kvaliteta života, zaključil je Dujmić.

Radovi su va prvoj fazi, skupa z potpunun rekonstrukcijun krova od lane, vredni su oko milijun kuna, a šoldi za nastavak radovi osigurat će se z Gradskega proračunom va sledeće dve leta.

Aktivan vikend va Leprince

Pasani vikend se je va Leprince dogajalo čuda tega… Subotu i nedeju – radna akcija obnavjanja suhozidi i urejenja šumskega puta od Tumpić prema Steremu gradu. 08.06. od 5 zapolne je fešta „Ruscus“ oživela celi Stari grad, a nedeju je Staja bila puna dečine, mami, tati, noni i nonići…

Kako smo raneje tu i najavili, 08. i 09.06. održana je radna akcija na pute ki vodi od Tumpić proti crekve Svetega Markota. Kosilo se je, grabilo, popililo kakovo drevo, porezalo graju i suhe grane oko puta, a stručnjaci z udrugi „4 grada Dragodid“ vodili su slaganje suhozidi.

Okupjanje je bilo subotu i nedeju do 10 ur pul crekvice Svete Jeleni pul igrališta, na 10 ur sastanak da se dogovori ki će, kade, ča i z čen delat i od 10 se je delalo do kada je ki mogal i zdural.

Vreme nas je seh skupa dobro poslužilo. Morda je bilo kapić preteplo za tuć i znašat kamiki, ali hlada i mrzle pijači se je vavek našlo.

Petak nas je bilo preko trejset, nedeju neš malo manje, ali storilo se je ča je bilo planirano. Ograda na ulaze pul cesti je finjena, parićana su mesta kada će bit postavjene info i edukativne tabele, trava j’ pokošena i pograbjena, put je prohodan i čist.

Svakako je tu još dela i bit će organizirano još radneh akcij, a o temu ćemo vas obavijestit na dobu da se znate parićat i prit pomoć.

Ovaj vikend va Leprince ni falilo judi, auti ni turisti, ma nisu si prišli delat suhozidi i čistit put. Neki su prišli i samo na feštu ka je bila od 5 ur va Staren grade. Od loži pa se do same crekvi Svetega Markota se je bilo puno lampic, umjetniki, recitatori, pjesnici, slik, muziki, štandi z domaćun hranun, pijačun i drugemi domaćemi proizvodi. Čuda je judi prišlo videt ča se to dogaja i ča je to se skupa i nisu ostali razočarani. Soplo i kantalo se j’ pul loži, spred crekvicun Svete Ani, na brituhe – čak na dva mesta, a po prvi put Leprinac je imel i svojo kino. Točno na 9 ur večer na velen platne pul crekvi si zainteresirani mogli su odgjedat film „Casablanca“. Nakon filma, moglo se je’ ča popit i pojist, poslušat koncert benda „Tribute to Amy Winehouse – Amy’s House“.


>> Kako je se to skupa zgledalo pogledajte va fotogalerije <<

Stari puti – suhozidna arhitektura Leprinca

Druženje uz edukativnu predavanje „Stari puti – suhozidna arhitektura Veprinca“ održano je va prostorijah Kulturnega društva Leprinac krajen trećega meseca. Mario Zaccaria z Udrugi „4 grada Dragodid“ prezentiral je značaj očuvanja suhozidi. Spomenuta udruga je osnovana 2007. leta, a sjedište udrugi je va Šapjanah. Udruga djeluje z ciljen očuvanja suhozidne baštini, a glavne aktivnosti su njoj organizacija i provođenje suhozidneh radionic. Također, proučavaju i istražuju suhozidi skupa z lokalnemi partneri, izvornemi nositelji umijeća delanja suhozida i z judi ki dobro poznaju lokalnu tradiciju. Udruga organizira čuda radionic z ciljen obnovi i očuvanja suhozidi, a njiha glavna radionica održava se va Petrebišću na Učke.

Prva takova radionica va Leprince bit će održana 8. i 9.6.2019. na zapušćenen pute zdola Frčićeveh. Obnavjat će se skalini i zrušeni zid pokle skalini, proti Korićevemi orehi. Sveh zainteresiraneh pozivamo da se prijave z mailon ili na neki od oveh broji telefona: 098/305-395, 091/885-2422, 095/22299-084.:

Na predavanju je bilo govora i od ideji da se Leprince stori edukativna staza ljekoviteh biljak, z posebnen naglaskon na leprinu, a staza bi kretala od Svete Jeleni i finjevala pul crekvice Svete Mariji va Staren grade. Ta je ideja samo jedan mići kušćić velega projekta „Revitalizacija grada Veprinca“, a začetnik projekta i same ideji je gospodin Rajko Ukić. Osnovna ideja i prvi korak je uredit pješačke staze po i oko Leprinca kako bi se privuklo čin više turisti, šetači i planinari. U sklopu njih posjetitelji bi mogli videt i z prve ruki doživet se lepote i čari našega posebnega kraja, upoznat se z povijesti Leprinca, navadit ke biljke tuda rastu, ke su od njih ljekovite, a ke zaštićene, na ki se način moru iskoristit i još čuda tega.

Kako je bilo na predavanju pod ložun, pogledajte na slikah…