13. Učkarski samanj

Prva nedeja va deveten mesece, sad već tradicionalno, rezervirana je za Učkarski samanj. Saki ki je prišal na samanj, našal je neš za se. Štandi je bilo čuda, judi još više, a bilo je neš i blaga.

Na štandeh se je moglo pokusit i kupit domaćeh siri, pršuta i drugeh mesneh delicij, marmeladi, slašćic, maslinovega ula, likeri, rakiji, vina… Gljivarsko društvo je ko i sako leto imelo edukativan štand s izloženemi lukići kade je saki kega je ča zanimalo mogal pitat i upoznat nove sorte ke rastu va našeh šumah. Dečina su imela svoj program i radionice, a leprinački školani imeli su i svoju priredbu.

Galeriju slik z Učki morete pogjedat ovde.